Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content

REFERENCE: Ostatní

Mihalík, Železníková a spol. - advokátní kancelář

Rok výroby:

2023

Typ projektu:

web

§ 3 odst. 2 zákona o advokacii praví, že advokáti poskytují právní služby ve všech věcech. Advokát by tedy měl znát perfektně celý právní řád, tento musí umět interpretovat a erudovaně aplikovat. Moderní společnost však dospěla do stavu, kdy je přesvědčena, že problém je vyřešen přijetím právního předpisu, následkem čehož naše životy ovlivňuje tak neuvěřitelné množství norem, že nemůže být v silách žádného právníka se v nich vyznat tak, aby byl schopen ve všech oblastech poskytovat perfektní právní službu. Máme za to, že v případě advokacie je třeba se specializovat a v oblasti specializace pak dosahovat výborných výsledků. Touto cestou se snažíme vydat při naší praxi i my.

I přes výše uvedené podotýkáme, že pokud nás navštívíte s jakýmkoliv právním problémem, budeme se Vašemu požadavku snažit vyhovět za nejlepšího vědomí a svědomí, jsme schopni nastudovat každou požadovanou právní oblast, případně jsme připraveni Váš případ doporučit kvalifikovanějšímu odborníkovi.